ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 20 gam đường vào nước được dung dịch nước muối có nồng độ là 20%.  Khối lượng dung dịch nước đường thu được và khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế là?

  • A. 
   200 gam và 180 gam
  • B. 
   200 gam và 160 gam
  • C. 
   100 gam và 80 gam
  • D. 
   100 gam và 60 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng dung dịch đường là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{dd}} = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }} = \frac{{20.100}}{{20}} = 100(gam)\)

  Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế là:

  mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 100 - 20 = 80 (gam)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5866

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA