RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoà tan hết 10 gam NaCl vào 40g H2O. Nồng độ % của dung dịch thu được là: (cho rằng nước bay hơi không đáng kể).

  • A. 
   5%
  • B. 
   10%
  • C. 
   15%
  • D. 
   20%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng dng dịch là:

  mdung dịch= mchất tan + mdung môi = 10 + 40 = 50 (gam)

  Nồng độ phần trăm của dung dịch  thu được là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \frac{{10}}{{50}}.100 = 20\%\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5865

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA