RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 42.3 trang 58 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.3 trang 58 SBT Hóa học 8

Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta dựa vào những kết quả sau:

- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa đo được là 19oC

- Chén nung rỗng có khối lượng là 47,1g

- Chén nung đựng dung dịch muối bão hà có khối lượng là 69,6g

- Chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có khôi lượng là 49,6g

Hãy cho biết:

a) Khối lượng muối kết tinh thu được là bao nhiêu?

b) Độ tan muối ở nhiệt độ 19oC?

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa ở nhiệt độ 19oC?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.3

a) Khối lượng của muối tinh khiết: 49,6 - 47,1 = 2,5(g)

b) mH2O = 69,6 – 49,6 = 20 (g)

Độ tan của muối ở 19oC

\(S = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{H_2}O}}}}.100\%  = \frac{{2,5}}{{20}}.100 = 12,5(g)\)

c) mdd = 69,6 - 47,1 = 22,5 g

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{H_2}O}}}}.100\%  = \frac{{2,5}}{{22,5}}.100\%  = 11,1\% \) 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.3 trang 58 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA