ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân thành lập của tổ chức ASEAN?

  • A. 
   Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
  • B. 
   Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.
  • C. 
   Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác.
  • D. 
   Sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Các đáp án A, B, D: là nguyên nhân thành lập tổ chức ASEAN.

  - Đáp án C: các nước sáng lập ASEAN thành lập tổ chức không nhằm thực hiện mục tiêu này. Dựa vào kiến thức về các quốc gia tiêu biểu, đây là chính sách của các nước lớn, đặc biệt là Liên Xô và Mĩ.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212302

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF