OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 6-1979 đã diễn ra sự kiện nổi bật gì của Liên minh châu Âu (EU)?

  • A. 
   Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đầu tiên.
  • B. 
   Đồng tiền chung châu Âu được phát hành.
  • C. 
   Liên minh châu Âu (EU) ra đời.
  • D. 
   Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam- EU được hình thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 6-1979, đã diễn ra cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đầu tiên- cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212279

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON