ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước xu thế mới trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh Việt Nam có thuận lợi gì?

  • A. 
   Có được thị trường lớn để xuất và nhập khẩu hàng hóa.
  • B. 
   Nâng cao trình độ, tập trung vốn và lao động.
  • C. 
   Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật.
  • D. 
   Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau chiến tranh lạnh, xu thế mới trong quan hệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam:

  - Tăng cường hợp tác kinh tế.

  - Học hỏi thành tựu khoa học - kĩ thuật, trình độ công nghệ.

  - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212281

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF