OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc thắng lợi không mang ý nghĩa lịch sử nào dưới đây

  • A. 
   Lật đổ chế độ phong kiến.
  • B. 
   Chấm dứt sự nô dịch, thống trị của đế quốc.
  • C. 
   Mở rộng không gian chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc cách mạng 1946 - 1949 của Trung Quốc đã xóa bỏ tàn dư phong kiến. Còn cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã thực hiện nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212298

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON