ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới vì

  • A. 
   làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới. 
  • B. 
   các nước tham chiến lược hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh. 
  • C. 
   đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.
  • D. 
   đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trật tự thế giới mới là trật tự hai cực Ianta với đặc trưng là chia thành hai phe TBCN và XHCN, đứng đầu là Liên Xô và Mĩ. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến sự phân chia nay là quyết định của Hội nghị Ianta đặc biệt là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212311

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF