ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?

  • A. 
   Bắc Mĩ.
  • B. 
   Bắc và Nam Mĩ.
  • C. 
   Trung và Nam Mĩ.
  • D. 
   Nam Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mĩ Latinh là khu vực nằm chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ (Mêhicô mặc dù nằm ở Bắc Mĩ nhưng vẫn được xếp vào khu vực này).

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212133

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF