ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm đường lối đối ngoại của Ấn Độ từ sau khi giành được độc lập là gì?

  • A. 
   Hòa bình, trung lập tích cực.
  • B. 
   Hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
  • C. 
   Hòa bình, trung lập.
  • D. 
   Hòa bình, thân thiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi giành được độc lập, đường lối đối ngoại xuyên suốt của Ấn Độ là hòa bình, trung lập tích cực, luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc

  Đáp án cần chọn là: A

  Chú ý

  Khái niệm “trung lập tích cực”: trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang bao trùm thế giới, với tư cách là thành viên sáng lập Phong trào không liên kết, Ấn Độ đã thi hành chính sách trung lập tích cực- không ngả hẳn về Liên Xô hay Mĩ mà ủng hộ điều đúng đắn, có lợi cho phong trào cách mạng thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212138

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF