OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sau năm 1991 đến năm 2000, Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực trong hoàn cảnh nào sau đây?

  • A. 
   Nhiều quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
  • B. 
   Mỹ xây dựng được hệ thống căn cứ quân sự ở tất cả các nước.
  • C. 
   Mỹ đã kiểm soát được tất cả các liên minh kinh tế - chính trị - quân sự khu vực.
  • D. 
   Mỹ là trung tâm kinh - tế tài chính duy nhất của thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau năm 1991, các quốc gia điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm để xây dựng sức mạnh thực lực. Cũng thời gian này, nhân cơ hội Liên Xô tan rã đã tạo cho Mĩ một lợi thế tạm thời, Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” âm mưu bá chủ thế giới. Tuy nhiên, âm mưu này của Mĩ không thành.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212289

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON