ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây thể hiện rõ vai trò của Liên hợp quốc hiện nay?

  • A. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 
  • B. 
   Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • C. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
  • D. 
   Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước tình hình cụ thể của thế giới hiện nay là tình trạng mâu thuẫn dân tộc, xung đột sắc tộc đang diễn ra ở nhiều nơi, chủ nghĩa khủng bố đang là mối đe dọa lớn đối với nhân loại. Liên | hợp quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trên.

  Mục đích hàng đầu của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời xác định những mục đích quan trọng khác cho các hoạt động của Liên hợp quốc là tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và bảo đảm quyền con người. Các quốc gia cũng trao cho Liên hợp quốc vai trò là trung tâm điều hòa các hành động của các dân tộc hướng theo những mục đích đó. 

  Tại Hội nghị cấp cao thế giới năm 2005, các nhà lãnh đạo các quốc gia đã nhất trí về ý nghĩa sống còn của việc xây dựng một hệ thống đa phương hữu hiệu, lấy Liên hợp quốc làm trung tâm nhằm đối phó với những thách thức đa dạng, toàn cầu như hiện nay.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212266

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF