ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cuộc nội chiến ở Trung Quốc trong những năm 1946 - 1949 là?

  • A. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • B. 
   Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  • C. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ.
  • D. 
   Cách mạng tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội chiến 1946 – 1949 chấm dứt với sự thắng lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập đã đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc được hoàn thành.

  => Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) mang tính chất của một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Nó đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

  Đáp án cần chọn là: C

  Chú ý

  Cuộc cách mạng ở Trung Quốc có tính chất là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, mang mang bản chất (diễn ra dưới hình thức) một cuộc nội chiến nhằm tranh giành quyền lực giữa hai lực lượng chính trị, tìm kiếm con đường phát triển cho Trung Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212299

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF