ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.
  • B. 
   Hình thành một trật tự thế giới mới, hoàn toàn do phe tư bản thao túng.
  • C. 
   Thế giới hình thành “hai cực”: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi bên.
  • D. 
   Một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tháng trận chung nhau hợp tác để lãnh đạo thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trật tự 2 cực Ianta là 1 trật tự thế giới mới do Liên Xô là Mĩ thiết lập nên sau chiến tranh thế giới thứ 2. Trật tự này đã chi phối các mối quan hệ quốc tế trong khoảng 40 năm từ 19451991. Và trật tự này đã chia thế giới thành 2 phe do 2 siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe. Với sự ra đời của trật tự 2 cực lanta đã hình thành nên sự đối đầu gay gắt giữa hệ thống Tư bản chủ nghĩa và hệ thống Xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự sụp đổ của Liên Xô (1991) thì trật tự 2 cực lanta cũng chấm dứt

  => Đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: thế giới hình thành hai cực: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212263

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF