OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Túi thứ nhất đựng 24kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Vậy cần chuyển ở túi thứ nhất sang túi thứ hai số ki-lô-gam gạo để hai túi bằng nhau là:

  • A. 
   8 kg 
  • B. 
   16 kg  
  • C. 
   12 kg 
  • D. 
   4 kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Túi thứ hai đựng số ki-lô-gam gạo là:

  24 : 3 = 8 (kg)

  Túi thứ nhất nhiều hơn túi thứ hai số ki-lô-gam gạo là:

  24 – 8 = 16 (kg)

  Cần chuyển từ túi thứ nhất sang túi thứ hai số ki-lô-gam để hai túi bằng nhau là:

  16 : 2 = 8 (kg)

  Đáp số: 8 (kg).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262066

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF