OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết 9 × x=27. Giá trị của x là: 

  • A. 
   5
  • B. 
   4
  • C. 
   3
  • D. 
   2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 9 × 3 = 27

  Vậy giá trị của x là 3.

  Đáp án cần chọn là C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262084

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF