OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gấp 22 ℓ lên 4 lần thì có giá trị là:

  • A. 
   66ℓ
  • B. 
   88ℓ
  • C. 
   98ℓ
  • D. 
   86ℓ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gấp 22 ℓ lên 4 lần thì có giá trị là:

  22 × 4 = 88 (ℓ)

  Đáp số: 88ℓ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262047

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF