OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trang có 23 bông hoa, số hoa của Tâm gấp 3 lần số hoa của Trang. Tâm có số bông hoa là

  • A. 
   26 bông hoa 
  • B. 
   20 bông hoa  
  • C. 
   29 bông hoa 
  • D. 
   69 bông hoa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tâm có số bông hoa là:

  23 × 3 = 69 (bông hoa)

  Đáp số: 69 (bông hoa).

  Đáp án cần chọn là D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262049

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF