OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm một số, biết rằng lấy số đó cộng với tích của 24 và 2 thì được kết quả là 96. Số cần tìm là:

  • A. 
   38
  • B. 
   48
  • C. 
   24
  • D. 
   34

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số cần tìm là x

  Theo đề bài ta có:

  x + 24 × 2 = 96

  x + 48 = 96

  x = 96 − 48

  x = 48

  Vậy giá trị của x là 48.

  Số cần tìm là 48.

  Đáp án cần chọn là B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262028

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF