OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một năm có thường có 365 ngày. Hỏi 2 năm thường có bao nhiêu ngày?

  • A. 
   367 ngày 
  • B. 
   700 ngày 
  • C. 
   730 ngày 
  • D. 
   740 ngày 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai năm thường có số ngày là:

  365 × 2 = 730 (ngày)

  Đáp số: 730 ngày.

  Đáp án cần chọn là C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262079

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF