OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lấy một số nhân với 7 rồi cộng với 37 thì được số bé nhất có 3 chữ số. Số đó có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 
   6
  • B. 
   10
  • C. 
   9
  • D. 
   8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số bé nhất có 3 chữ số là:100

  Gọi số cần tìm là x. Ta có:

  x × 7 + 37 = 100

  x × 7 = 100 − 37

  x × 7 = 63

  x = 63 : 7

  x = 9

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262039

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF