OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gấp đôi một nửa của 24 là bao nhiêu?

  • A. 
   12
  • B. 
   24
  • C. 
   6
  • D. 
   36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một nửa của 24 là:

  24 : 2 = 12

  Gấp đôi của 12 là:

  12 × 2 = 24

  Vậy gấp đôi một nửa của 24 là 24.

  Số cần điền vào chỗ trống là: 24.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262061

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF