OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép nhân nào thể hiện cho hình ảnh dưới đây?

  • A. 
   6 × 6 = 36 
  • B. 
   6 × 5 = 30 
  • C. 
   5 × 6 = 30 
  • D. 
   5 × 6 = 36 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi tấm thẻ hình chữ nhật đều có 6 hình.

  Có 5 tấm thẻ như vậy nên phép nhân thể hiện cho hình ảnh đó là:

  6 × 5 = 30

  Đáp án cần chọn là B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262017

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF