OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mỗi bạn có 6 món đồ chơi. Hỏi 9 bạn như thế có bao nhiêu món đồ chơi?

  • A. 
   15 món đồ chơi 
  • B. 
   60 món đồ chơi 
  • C. 
   54 món đồ chơi 
  • D. 
   53 món đồ chơi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  9 bạn có số món đồ chơi là:

  6 × 9 = 54 ( món đồ chơi)

  Đáp số: 54 món đồ chơi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262019

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF