OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x là bao nhiêu, biết: x × 7 + 5 = 47

  • A. 
   4
  • B. 
   5
  • C. 
   6
  • D. 
   7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  x × 7 + 5 = 47

  x × 7 = 47 − 5

  x × 7 = 42

  x = 42 : 7

  x = 6

  Giá trị của x là 6

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262193

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON