OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hàng có 6 chú bộ đội. Hỏi có 42 chú bộ đội thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

  • A. 
   6 hàng 
  • B. 
   5 hàng 
  • C. 
   7 hàng 
  • D. 
   8 hàng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  42 người thì xếp được số hàng là:

  42:6=7 (hàng)

  Đáp số: 7 hàng.

  Đáp án cần chọn là C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262096

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON