OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số dư của phép chia 45 : 6 là

  • A. 
   3
  • B. 
   2
  • C. 
   4
  • D. 
   5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  45 : 6 = 7 (dư 3)

  Số dư của phép chia bằng 3.

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262149

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON