OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Năm nay, con có số tuổi là:

  • A. 
   5 tuổi 
  • B. 
   6 tuổi 
  • C. 
   7 tuổi 
  • D. 
   8 tuổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm nay con có số tuổi là:

  36 : 6 = 6 (tuổi)

  Đáp số: 6 tuổi.

  Đáp án cần chọn là B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262105

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON