OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Em mua 39 cái nhãn vở và em đã dùng hết 1/3 số nhãn vở đó. Hỏi em đã dùng hết bao nhiêu cái nhãn vở?

  • A. 
   15 nhãn vở
  • B. 
   12 nhãn vở
  • C. 
   14 nhãn vở
  • D. 
   13 nhãn vở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Em đã dùng hết số cái nhãn vở là:

  39 : 3 = 13 (nhãn vở)

  Đáp số: 13 nhãn vở.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262121

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON