OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một số có ba chữ số, tích của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 54; chữ số hàng đơn vị bằng 1/2 chữ số hàng trăm. Số đó có giá trị là:

  • A. 
   639
  • B. 
   638
  • C. 
   683
  • D. 
   693

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì 6 × 9 = 54 và chữ số hàng trăm còn chia hết cho 2 nên chữ số hàng trăm là 6; chữ số hàng chục là 9.

  Chữ số hàng đơn vị bằng 1/2 chữ số hàng trăm nên chữ số hàng đơn vị là: 6 : 2 = 3.

  Vậy số có ba chữ số cần tìm là: 693.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262143

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON