OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 84 thùng dầu. Sau khi bán, số thùng dầu giảm đi 2 lần so với lúc ban đầu. Cho biết cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu thùng dầu?

  • A. 
   45 thùng dầu
  • B. 
   44 thùng dầu
  • C. 
   42 thùng dầu
  • D. 
   43 thùng dầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cửa hàng đó đã bán số thùng dầu là:

  84 : 2 = 42 (thùng dầu)

  Đáp số: 42 thùng dầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262124

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON