OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phép chia có số chia và thương đều bằng nhau và đều là số lẻ có một chữ số, số dư của phép chia đó là 7. Số bị chia của phép chia đó là:

  • A. 
   88
  • B. 
   86
  • C. 
   72
  • D. 
   81

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số chia và thương của phép chia là 9 vì 9 là số lẻ có 1 chữ số và lớn hơn số dư.

  Số bị chia của phép chia đó là:

  9 × 9 + 7 = 88

  Đáp số: 88.

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262166

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON