OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 40m vải xanh, đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

  • A. 
   45 m 
  • B. 
   35 m 
  • C. 
   1 m 
  • D. 
   8 m 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cửa hàng đó đã bán số mét vải là:

  40:5=8 (mét)

  Đáp số: 8m.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON