OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bài toán theo tóm tắt sau:

  3m vải : 1 bộ quần áo

  65m vải: ... bộ quần áo?

  Thừa … (m) vải ?

  Đáp án đúng của bài toán này là:

  • A. 
   21 bộ 
  • B. 
   22 bộ, thừa 1 m vải 
  • C. 
   21 bộ, thừa 2 m vải 
  • D. 
   20 bộ, thừa 5 m vải 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

  Vậy có 65 m vải thì may được nhiều nhất 21 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

  Đáp số: 21 bộ, thừa 2m vải.

  Đáp án cần chọn là C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262169

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON