OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 19,3562 là:

  • A. 
   6/10
  • B. 
   6/100
  • C. 
   6/1000
  • D. 
   6/10000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chữ số 6 của số thập phân 19,3562 nằm ở hàng phần nghìn của phần thập phân nên có giá trị là 6/1000.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270292

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON