OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đội công nhân phải mắc xong 1km đường dây điện trong một ngày. Buổi sáng đội đã mắc được 456m và buổi chiều đội đã hoàn thành công việc. Vậy phân số chỉ phần công việc làm được buổi chiều là: 

  • A. 
   456/1000
  • B. 
   544/1000
  • C. 
   544/1
  • D. 
   456/100

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi 1km = 1000m

  Đội công nhân mắc được trong buổi chiều số mét đường dây điện là:

  1000 – 456 = 544 (m)

  Vậy phân số chỉ phần công việc làm được buổi chiều là 544/1000

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270283

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON