OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một làng lát ngõ, tính ra cứ 100kg xi măng thì lát được 2,5m ngõ. Ngõ làng dài tất cả 320m. Tính số tấn xi măng phải mua.

  • A. 
   1,28 tấn 
  • B. 
   12,8 tấn 
  • C. 
   128 tấn 
  • D. 
   12800 tấn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lát 1m ngõ cần số ki-lô-gam xi măng là:

  100 : 2,5 = 40 (kg)

  Lát 320m ngõ cần số ki-lô-gam xi măng là:

  40 × 320 = 12800 (kg)

  Đổi 12800kg = 12,8 tấn

  Đáp số: 12,8 tấn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270303

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON