OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền chỗ chỗ trống. Số thập phân gồm có tám đơn vị, không phần mười, sáu phần trăm, một phần nghìn được viết là .........

  • A. 
   80,61
  • B. 
   806,1
  • C. 
   8,061
  • D. 
   8061

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số thập phân gồm có tám đơn vị, không phần mười, sáu phần trăm, một phần nghìn được viết là 8,061.

  Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 8,061.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270290

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON