OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng nhất: 276 giây = … phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  • A. 
   3,75 
  • B. 
   4,6 
  • C. 
   2,76 
  • D. 
   27,6 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  Vậy 276 giây = 4,6 phút

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270313

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON