OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hình tròn có diện tích là 200,96dm2. Tính chu vi hình tròn đó.

  • A. 
   25,12dm 
  • B. 
   50,24dm 
  • C. 
   100,48dm 
  • D. 
   12861,44dm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tích của bán kính và bán kính là:

  200,96 : 3,14 = 64 (dm2)

  Vì 8 × 8 = 64 nên bán kính của mặt bán đó là 8dm.

  Chu vi mặt bàn đó là:

  S = 8 x 2 x 3,14 = 50,24 (dm)

  Đáp số: 50,24dm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270320

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON