OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kính viễn vọng được phát minh năm 1671. Vệ tinh nhân tạo được phát minh sau kính viễn vọng 286 năm. Ô tô được phát minh trước vệ tinh nhân tạo 71 năm. Hỏi ô tô được phát minh vào thế kỉ nào?

  • A. 
   Thế kỉ XIV 
  • B. 
   Thế kỉ XV 
  • C. 
   Thế kỉ XVIII 
  • D. 
   Thế kỉ XIX 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vệ tinh nhân tạo được phát minh vào năm:

  1671 + 286 = 1957

  Ô tô được phát minh vào năm:

  1957 − 71 = 1886

  Từ năm 1801 đến năm 1900 là thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX).

  Do đó, năm 1886 thuộc thế kỉ mười chín.

  Vậy ô tô được phát minh vào thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270316

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON