OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng nhất:  5152m = … km. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  • A. 
   0,5152 
  • B. 
   5,152 
  • C. 
   51,52 
  • D. 
   515,2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo bảng đơn vị đo độ dài ta có 1km = 1000m hay 1m = 1/1000km

  Nên 5152m = 5152/1000 km = 5,152km

  Vậy 5152 = 5,152km

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270302

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON