OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  1hm gấp 1dam bao nhiêu lần?

  • A. 
   10 lần 
  • B. 
   100 lần 
  • C. 
   200 lần 
  • D. 
   1000 lần 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

  Ta thấy hai đơn vị hm và dam là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị hm lớn hơn hơn đơn vị dam nên 1hm gấp 10 lần 1dam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270296

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON