OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bể nước cao 2m, đáy là hình chữ nhật có chu vi 7,6m, chiều dài hơn chiều rộng 0,8m. Bể đó chứa được lít nước là:

  • A. 
   6900 lít 
  • B. 
   2856 lít 
  • C. 
   69010 lít 
  • D. 
   28560 lít 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nửa chu vi của đáy bể hình chữ nhật là:

  7,6 : 2 = 3,8 (m)

  Chiều dài đáy bể là:

  (3,8 + 0,8) : 2 = 2,3 (m)

  Chiều rộng đáy bể là:

  2,3 - 0,8 = 1,5 (m)

  Thể tích của bể nước là:

  2,3 x 1,5 x 2 = 6,9 (m3)

  Đổi 6,9m3 = 6900dm3 = 6900 lít

  Đáp số: 6900 lít.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270329

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON