OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy là 17cm và 12cm, chiều cao là 8cm.

  • A. 

   40cm

  • B. 
   58cm
  • C. 
   116cm
  • D. 
   232cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình thang đó là:

  \(\frac{{(17 + 12) \times 8}}{2}\) = 116 (cm2 )

  Đáp số: 116cm2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264613

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON