OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

  • A. 
   Các số chẵn 
  • B. 
   Các số 10; 100; 1000; … 
  • C. 
   Các số lẻ 
  • D. 
   Mọi số tự nhiên khác 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; … được gọi là các phân số thập phân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264536

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON