OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được 6,3 tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào 16 bao, mỗi bao 0,45 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

  • A. 
   13,5kg 
  • B. 
   135kg 
  • C. 
   1350kg 
  • D. 
   13500kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi bán, cửa hàng còn lại số tạ đường là:

  0,45 x 16 = 7,2 (tạ)

  Trước khi bán cửa hàng có số tạ đường là:

  6,3 + 7,2 = 13,5 (tạ)

  13,5 tạ = 1350kg

  Đáp số: 1350kg.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264593

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON