OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5m và chiều cao là 27dm.

  • A. 

   67,5m

  • B. 
   67,5dm
  • C. 
   675m
  • D. 
   675dm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đổi 5m = 50dm

  Diện tích tam giác đó là:

  \(\frac{{50 \times 27}}{2}\) = 675 (dm2)

  Đáp số: 675 dm2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264603

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON