OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 72m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m2 thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

  • A. 
   3,645 tạ 
  • B. 
   7,29 tạ 
  • C. 
   364,5 tạ 
  • D. 
   729 tạ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 0,6 = 3/5

  Ta có sơ đồ:

  Tổng số phần bằng nhau là :

  3 + 5 = 8 (phần)

  Giá trị một phần là:

  72 : 8 = 9 (m)

  Độ dài một cạnh góc vuông là:

  9 × 3 = 27 (m)

  Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:

  72 – 27 = 45 (m)

  Diện tích thửa ruộng đó là:

  45 × 27 : 2 = 607,5 (m2)

  607,5m2 gấp 100m2 số lần là:

  607,5 : 100 = 6,075 (lần)

  Trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được số thóc là:

  60 × 6,075 = 364,5 (kg)

  364,5kg = 3,645 tạ

  Đáp số: 3,645 tạ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264610

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON