OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  15 căn phòng như nhau có diện tích là 1447,5m2. Hỏi 8 căn phòng như thế có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

  • A. 
   772m
  • B. 
   774m2
  • C. 
   776m
  • D. 
   778m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Diện tích 1 căn phòng là:

  1447,5 : 15 = 96,5 (m2)

  Diện tích 8 căn phòng là:

  96,5 × 8 = 772 (m2)

  Đáp số: 772m2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON